Livets begivenheder

Igennem vores liv oplever vi nogle store skelsættende begivenheder, som vi har brug for og lyst til at markere på en særlig måde. Dertil kan vi bruge kirken, som med sit særlige rum åbner mulighed for at glæde sig, at sørge, at mindes, at meditere, i fællesskab med familie og venner.

På disse sider kan du finde svar på, hvordan du skal forholde dig når en af disse store begivenheder nærmer sig. Og finder du ikke svar, kan du altid ringe til præsten eller til kordegnen.

Kontakt kordegnen

Kordegn

Helle Eg Andersen

Kordegnekontoret
Østergade 11A
8883 Gjern

Tlf: 86879772
Mail: heea@km.dk

Kontoret er åbent mandag til torsdag kl. 9.00 - 13.00

Fotografering i vore kirker

Kære kirkegænger

Velkommen til Svostrup og Voel Kirke!

Du er kommet for at deltage i en kirkelig handling, som vi vil bede dig medvirke til kommer til at foregå i en god ånd.

Nedenstående kan du se, hvordan fotografering må foregå i forbindelse med de kirkelige handlinger.

Kirken er rammen om de største øjeblikke i vort liv. - Det, der sker her, kan alligevel ikke fanges ind på et billede. Det er bedst tjent med at blive gemt i hjertet.
Fotografering tager fokus fra det egentlige og kan virke forstyrrende på andre.

Naturligvis vil alle gerne have billeder fra ”den store dag”. Det vil vi gerne imødekomme. Derfor er det tilladt at fotografere som følger:

 

Ved dåb:

Når dåbsbarnet bæres ind og ud, dvs. imens orglet spiller henholdsvis præludium og postludium.

Før og efter den kirkelige handling er man velkommen til at fotografere i kirken.

Det er også tilladt dåbsforældrene på forhånd at have udvalgt sig én person til at tage et enkelt billede under dåben.

 

Ved konfirmation:

Der må ikke fotograferes under forløbet.

Konfirmander fotograferes af fotograf og andre i kirken enten før eller efter handlingen.

 

Ved vielse:

Når bruden føres op, og når brudeparret går ud. Derimellem er det ikke tilladt at tage billeder hverken for gæster eller fotograf. Når vielsen er ovre er man dog meget velkomne til at gå ind igen og få taget billeder.

Ovennævnte gælder både for almindelig
fotografering og videooptagelse.